Màu nước Sakura Koi Watercolor

220.000₫

Giao hàng tiêu chuẩn

3-5 ngày làm việc

Các màu trong bộ 12 màu:
Chinese White, Cobalt Blue Hue, Crimson Lake, Deep Yellow, Ivory Black, Lemon Yellow, Light Red, Prussian Blue, Vermillion Hue, Viridian Hue, Yellow Green, and Yellow Ochre.

Các màu trong bộ 24 màu:
Aureoline Hue, Burnt Umber, Cadmium Red Hue, Cerulean Blue, Chinese White, Cobalt Blue Hue, Crimson Lake, Ivory Black, Juane Brilliant, Lemon Yellow, Light Red, Olive Green, Payne's Grey, Permanent Green Deep, Permanent Orange, Permanent Yellow Deep, Prussian Blue, Purple, Quinacridone Rose, Ultramarine, Vermillion Hue, Viridian Hue, Yellow Green, and Yellow Ochre.

 

Sản phẩm đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Messenger thejournalthings